Doel

De jaarlijkse NFC Indices zijn dé referenties voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs. De indices leveren relevante managementinformatie voor mogelijkheden op het gebied van kostenefficiency.
Naast dit hoofddoel streeft FMN naar het gebruik van standaarden en bevordering van kennisuitwisseling rond facility management.

Gegevens

De indices komen tot stand op basis van input van de leden. Aangesloten leden zijn bedrijven en instellingen die over het algemeen georganiseerd zijn in kringen op basis van sectoren. De leden leveren jaarlijks hun gegevens over de facilitaire kosten aan. Op basis van die data worden de kosten per m2 berekend en wordt in overleg met de betreffende gecertificeerde adviseurs, de index vastgesteld

De leden delen hun informatie om hun eigen gegevens te kunnen vergelijken met de Index en met die van soortgelijke organisaties. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen prestaties ten opzichte van de markt. Bovendien heeft FMN/NFC Index adviseursleden die gebruikersleden aanvullend kunnen helpen bij de interpretatie van de gegevens en kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen.

Coöperatieve vereniging

NFC Index is opgericht in 2002 als Coöperatie.
Nadat de NEN 2748 'Termen voor facilitaire voorzieningen - rubricering en definiëring' een feit was, besloot een aantal leden van de normcommissie een onafhankelijk instituut op te richten dat de Nederlandse facility managementmarkt jaarlijks van een actueel en objectief ijkpunt ging voorzien: de NFC Index.

Er is destijds gekozen voor een coöperatie waarin de leden van NFC Index actief informatie over hun facilitaire kosten en niveaus van service delen. Een samenwerkingsverband waarbij halen en brengen van informatie de rode draad vormt. In november 2017 is de coöperatie omgezet in een vereniging en per 1 janunari 2018 is zij samengegaan met FMN.

Samen met FMN

NFC Index is in 2018 onderdeel geworden van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).
FMN is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. Een actieve vereniging, een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt. Ruim 1100 leden zijn aangesloten bij het FMN netwerk.
Meer informatie www.fmn.nl.