Wijze van opzeggen en voorwaarden

Het lidmaatschap van NFC Index Coöperatie loopt per kalenderjaar, de opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk voor 1 oktober te worden geadresseerd aan:

NFC Index Coöperatie
Postbus 5135
1411 DC Naarden

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd.