Wijze van opzeggen en voorwaarden

Het lidmaatschap van de NFC Index module loopt per kalenderjaar, de opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk voor 1 oktober te worden geadresseerd aan:

FMN/NFC Index
Wolga 5
2941 BK Den Haag

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd.