Vergelijk uw organisatie met "NFC Index Kantoren 2017"

Vul het aantal meters vvo, naam van het gebouw en de totale kosten per kostensoort in (excl. btw) om te zien hoe uw kosten zich verhouden tot de index. De interactieve index toont de kosten per m2 vvo. Met de tabtoets gaat u naar het volgende veld.

Aantal meters vvo waar de kosten betrekking op hebben.
Uw kosten

Uw kengetallen
per m2

Index kengetallen
per m2

Afwijking
per m2

0000 De kosten die betrekking hebben op het strategisch facilitair beleid en beheer op lange termijn. Strategisch Facility Management 13,10
10 Gebouw & Infrastructuur 258,94
1100 Alle kosten samenhangend met het verkrijgen, realiseren, bezitten of huren van het pand, inclusief het in goede conditie houden van het pand, voorzien in energie en verwijderen van afval. Accommodatie 187,11
1110 Kosten voor het bezitten of huren van een gebouw: afschrijving op panden in eigendom en betaalde huur voor huurpanden. Gebouw 142,45
1140 Kosten voor het voeren van de administratie vanwege het bezitten/huren van een pand, inclusief belastingen en verzekeringspremies. Vastgoed administratie 4,31
1150 Kosten voor het strategisch portfolio management. Vastgoed strategie 0,79
20 Mens en Organisatie 70,98
2300 ICT 123,38
90 Horizontale functies 13,64
Om deze kosten in te vullen dient u lid te worden.
Om deze kosten in te vullen dient u lid te worden.
Totaal ingevoerde kosten, berekende kengetallen, index kengetallen en totaal afwijking. Totalen 0 0 480,04 0

Toegang tot de totale index?

Om de totale index in te kunnen vullen moet u lid zijn van de NFC Index.

NFC Index denkt graag met u mee

Mocht u vragen hebben of advies willen met betrekking tot de verschillende kostenposten, neem dan contact op met NFC Index om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.