Gecertificeerde Maincontractorleden

Dit zijn bureaus met ruime ervaring op het gebied van facility management en het leveren van integraal facility management. Zij zijn door NFC Index gecertificeerd op het gebied van kosten. Dit betekent dat zij aantoonbare ervaring hebben in het collectieproces met gebruikmaking van de juiste methoden en technieken. De data van deze maincontractorleden wordt gebruikt voor het samenstellen van de Indices.

Certificering

Maincontractorleden ontvangen een certificering wanneer zij door het bestuur van FMN erkend zijn. Dit gebeurt op advies van de manager Data en Kengetallen.
Zij moeten aantoonbare ervaring hebben in het collectioneren van data in de afgelopen twee jaar alvorens gecertificeerd te kunnen worden. Deze collectie moet gebaseerd zijn op de normen NEN 2748 of NEN-EN 15221.

Lees hier de uitgebreide notitie over certificering.

Maincontractors

Dit zijn bureaus met ruime ervaring op het gebied van facility management en het leveren van integraal facility management. Zij zijn door NFC Index niet gecertificeerd.
Wel kunnen en mogen zij gebruikmaken van de kengetallen van de NFC Index voor het verder adviseren van hun cliënten.