Waarom lid worden?

Het lidmaatschap van FMN met de module NFC Index omvat een tweetal elementen:

 1. Het lidmaatschap van FMN met onder meer:
  • Gratis toegang tot FMN Congressen en andere FMN-bijeenkomsten (voor 6 personen).
  • Vakpublicaties, zoals het FM Marktonderzoek.
  • Thema- en expertbijeenkomsten. 
  • Lidmaatschap IFMA, met toegang tot een internationale kennisdatabank en een internationaal netwerk van facility managers.

 2. De basismodule NFC Index
  Kengetallen/Publicaties, Standaarden (collectie) en toegang tot leren en kennisdelen.

Module Basislid:

 • Een actueel en objectief ijkpunt en trendcijfer (Index en Jaarbericht)
 • Een verdieping van deze index tot op drie niveaus (lijst met kengetallen)
 • Deze verdieping wordt gemaakt met behulp van de NEN-EN 15221
 • Vergelijk met de facilitaire kosten van de 'BV Nederland' (met behulp van de interactieve index) op basis van de NEN-EN 15221 (inclusief toelichtingen)

Extra optie is de module Premiumlid:

 • Kengetallen en interactieve index (als genoemd onder het basislidmaatschap)
 • Validatie door een gecertificeerd adviseur met daarbij een standaard benchmark voor maximaal vijf panden
 • Toegang tot leren en kennisdelen (via de kringen van de NFC Index en de aangesloten gecertificeerde adviseursleden

Op verzoek van de leden kunnen gecertificeerde adviseurs aanvullend kringen begeleiden om thema’s verder uit te diepen en nadere analyse te maken. Deze extra begeleiding is niet opgenomen in het lidmaatschap.

Soorten leden

FMN kent voor NFC Index drie soorten leden:

 1. Gebruikersleden: gebruikersleden verstrekken jaarlijks hun realisatiecijfers. De realisatiecijfers worden in de database geanonimiseerd.
 2. Adviseursleden: gecertificeerde adviseursleden valideren de realisatiecijfers van de premium gebruikersleden. Hierbij wordt er op toegezien dat het gaat om volledige sets - dan wel wordt vastgesteld welke items ontbreken. Ook wordt er op gelet dat de realisatiecijfers per dataset worden vergaard over de periode die samenvalt met het jaar waar de index betrekking op heeft.
 3. Maincontractorleden: maincontractorleden beschikken vaak over tamelijk complete datasets. Reden waarom ook zij kunnen toetreden tot de coöperatie. Omdat bij maincontractors sprake is van een belang, dienen de door maincontractors ingebrachte realisatiecijfers ook door hun opdrachtgevers als zodanig te worden erkend (en moeten die bedrijven, om een benchmark te verkrijgen, zelf ook lid worden van NFC Index).

Kosten

Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden:

 • Gebruikersleden
  • Gebruikerslid Basislid (1.440 euro per jaar exclusief BTW en inclusief het lidmaatschap van FMN)
  • Gebruikerslid Premium lid (2.490 euro per jaar exclusief BTW en inclusief het lidmaatschap van FMN)
 • Adviseurleden en maincontractorleden betalen € 2.640,- exclusief BTW per jaar (inclusief het lidmaatschap van FMN)

Hoe lid worden?

Word lid van NFC Index en profiteer van de vele voordelen van het lidmaatschap. Om lid te worden kan onderstaand formulier ingevuld worden. Voor meer informatie kan het contactformulier worden gebruikt.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier bedrijfslidmaatschap
Met dit formulier meld je jouw organisatie aan voor het bedrijfslidmaatschap van FMN (met de module NFC Index).
In dit formulier vragen we naar:

 • (algemene) gegevens van en over jullie organisatie
 • jullie contactpersoon voor het bedrijfslidmaatschap*)
 • jullie contactpersoon voor de NFC Index 1 module die standaard bij het bedrijfslidmaatschap is inbegrepen **)
 • of je naast de NFC Index 1 nog een aanvullende NFC Index module (2, 3 of 4) wilt afsluiten.

Als bedrijfslid kun je standaard tot 6 personen (inclusief de contactpersoon voor de NFC Index 1) registreren. Dit is inbegrepen bij de basiscontributie voor bedrijven. Via dit aanmeldingsformulier kun je alvast de eerste één of twee personen registeren. Wil je meer personen registreren doe dat dan via de link die je na het insturen van dit formulier ontvangt. Registreer je meer dan 6 personen, dan kan een aanvullende contributie van toepassing zijn.

*) Ieder bedrijfslid heeft een vaste contactpersoon voor het lidmaatschap. Deze contactpersoon is voor FMN het (administratieve) aanspreekpunt voor het lidmaatschap en wijzigingen daarin. De contactpersoon hoeft niet zelf als lid onder het bedrijfslidmaatschap geregistreerd te staan. Dat kan natuurlijk wel.
 
**) Ieder bedrijfslid heeft ook een vast aanspreekpunt voor de NFC Index. Deze contactpersoon is wel altijd als (één van de) deelnemer(s) onder het bedrijfslidmaatchap geregistreerd. Deze contactpersoon krijgt toegang tot de onlinetooling op de website van NFC Index. Ons vaste aanspreekpunt voor de NFC Index kan uiteraard ook dezelfde persoon zijn als de contactpersoon voor het lidmaatschap.

Organisatiegegevens

Bedrijfsnaam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Naam afzender:*
Dhr./Mevr:*

Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Website:
Branche:
Hoe groot is jullie totale organisatie? (aantal medewerkers):*
Hoe groot is jullie facilitaire afdeling? (aantal medewerkers):*
Hoeveel m2 vloeroppervlak (kantoor en overige gebouwen) heeft jullie organisatie in gebruik? (indicatie):*
Wij beschouwen ons zelf op het gebied van facility management primair als een:*Factuurgegevens

Bedrijfsnaam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
E-mailadres:*
Uw referentie:

Contactpersoon voor het lidmaatschap

Achternaam:*
Tussenvoegsel(s):
Voorletter(s):*
Voornaam:*
Dhr./Mevr:*

Functie:
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Wordt de contactpersoon ook zelf één van de deelnemers onder het bedrijfslidmaatschap?:

Geboortedatum (indien keuze ja):
De geboortedatum wordt gebruikt voor statistische doeleinden en is relevant voor het bepalen van de hoogte van de contributie als er meer dan 6 personen worden geregistreerd.
Wordt deze contactpersoon ook de contactpersoon voor de NFC Index-module(s)*:

Bij nee; vul hieronder bij vraag 4 de gegevens in van degene die contactpersoon wordt (en daarmee ook als deelnemer onder jullie bedrijfslidmaatschap wordt geregistreerd)

Contactpersoon NFC Index

Achternaam:
Tussenvoegsel(s):
Voorletter(s):
Voornaam:
Dhr./Mevr:

Geboortedatum:
De geboortedatum wordt gebruikt voor statistische doeleinden en is relevant voor het bepalen van de hoogte van de contributie als er meer dan 6 personen worden geregistreerd.
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Functie:

Aanvullende NFC Index modules

De NFC Index wordt in een viertal varianten aangeboden. De basismodule NFC Index 1 is standaard inbegrepen bij het bedrijfslidmaatschap. De andere modules kunnen aanvullend worden afgesloten. De NFC Index maakt géén onderdeel uit van persoonlijke lidmaatschappen en is hier ook niet aanvullend bij af te sluiten.
Welke van onderstaande aanvullende modules willen jullie (tegen meerprijs) toevoegen aan jullie bedrijfslidmaatschap?:*Actiecode:
Akkoord:*
Door het invullen en insturen van dit formulier meld ik mijn organisatie tot wederopzegging aan voor het FMN-lidmaatschap. Wij zijn akkoord met de voorwaarden die zijn verbonden aan het aangaan en opzeggen van het lidmaatschap, aan het aan- en afmelden van deelnemers onder dit lidmaatschap en aan het afnemen van aanvullende modules en het beëindigen daarvan.