Waarom lid worden?

Het lidmaatschap van FMN met de module NFC Index omvat een drietal elementen: Kengetallen/Publicaties, Standaarden (collectie) en toegang tot leren en kennisdelen.

Module Basislid:

  • Een actueel en objectief ijkpunt en trendcijfer (Index en Jaarbericht)
  • Een verdieping van deze index tot op drie niveaus (lijst met kengetallen)
  • Deze verdieping wordt gemaakt met behulp van de NEN-EN 15221
  • Vergelijk met de facilitaire kosten van de 'BV Nederland' met behulp van de interactieve index) op basis van de NEN-EN 15221 (inclusief toelichtingen)

Module Premiumlid:

  • Kengetallen en interactieve index (als genoemd onder het basislidmaatschap)
  • Validatie door een gecertificeerd adviseur met daarbij een standaard benchmark voor maximaal vijf panden
  • Toegang tot leren en kennisdelen (via de kringen van de NFC Index en de aangesloten gecertificeerde adviseursleden

Op verzoek van de leden kunnen gecertificeerde adviseurs aanvullend kringen begeleiden om thema’s verder uit te diepen en nadere analyse te maken. Deze extra begeleiding is niet opgenomen in het lidmaatschap.

Wie is er al lid?

Voor een overzicht van de aangesloten leden: de ledenlijst van NFC Index.

Soorten leden

NFC Index kent drie soorten leden:

  1. Gebruikersleden: gebruikersleden verstrekken jaarlijks hun realisatiecijfers. De realisatiecijfers worden in de database geanonimiseerd.
  2. Adviseursleden: gecertificeerde adviseursleden valideren de realisatiecijfers van de premium gebruikersleden. Hierbij wordt er op toegezien dat het gaat om volledige sets - dan wel wordt vastgesteld welke items ontbreken. Ook wordt er op gelet dat de realisatiecijfers per dataset worden vergaard over de periode die samenvalt met het jaar waar de index betrekking op heeft.
  3. Maincontractorleden: maincontractorleden beschikken vaak over tamelijk complete datasets. Reden waarom ook zij kunnen toetreden tot de coöperatie. Omdat bij maincontractors sprake is van een belang, dienen de door maincontractors ingebrachte realisatiecijfers ook door hun opdrachtgevers als zodanig te worden erkend (en moeten die bedrijven, om een benchmark te verkrijgen, zelf ook lid worden van NFC Index).

Kosten

Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden (per 1 januari 2019):

  • Gebruikersleden
    • Gebruikerslid Basislid (1.440 euro per jaar exclusief BTW en inclusief het lidmaatschap van FMN)
    • Gebruikerslid Premium lid (2.490 euro per jaar exclusief BTW en inclusief het lidmaatschap van FMN)
  • Adviseurleden en maincontractorleden betalen € 2.640,- exclusief BTW per jaar (inclusief het lidmaatschap van FMN) 
  • Donateurs betalen minimaal € 850,- exclusief BTW per jaar


Hoe lid worden?


Word lid van NFC Index en profiteer van de vele voordelen van het lidmaatschap. Om lid te worden kan onderstaand formulier ingevuld worden. Voor meer informatie kan het contactformulier worden gebruikt.

Aanmeldingsformulier

Ja:*
Bedrijfsnaam:*
Adres:
Postcode:
Plaats:
Naam afzender:*
Dhr./Mevr:*

Telefoonnummer:*
E-mailadres:*

Aanmeldgegevens lidmaatschap (optioneel indien u lid wenst te worden)

Soort lidmaatschap:
Branche: