Alle organisaties die vastgoed gebruiken en/of exploiteren kunnen lid worden van de coöperatie. NFC Index bestaat uit meer dan 100 leden. Deze zijn gerubriceerd naar bedrijven en overheden die de faciliteiten inzetten voor eigen gebruik (gebruikersleden), bedrijven die over faciliteiten adviseren (adviseursleden) en bedrijven die faciliteiten integraal aanbieden (maincontractorleden), zie onderstaand. De volledige ledenlijst is tevens te downloaden.

Leden

ABN AMRO Bank NV
Achmea Facilitair Bedrijf
Aegon Nederland NV
Alliander
ANWB B.V.
APG Algemene Pensioen Groep NV
ASR
Avans Hogeschool
Baker & McKenzie
Belastingdienst
CAK
Centraal Bureau voor de Statistiek
Coöperatie VGZ
De Nederlandsche Bank
Deloitte
De Volksbank
DSM Nederland B.V.
Dunea
Enexis
Erasmus Universiteit Rotterdam
EY Nederland LLP
Fontys Hogescholen
FrieslandCampina
Gemeente Utrecht
Gemeente Amsterdam - DFM
Gemeente Brunssum
Gemeente Den Haag
Gemeente Ede
Gemeente Eindhoven
Gemeente Groningen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Rotterdam, S&O Ondersteuning IIFO
Gemeente Tilburg
Haagse Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Heijmans Facilitair Bedrijf
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Windesheim
Hogeschool Zuyd
ICT Universiteit Utrecht
ING Facility Management
Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V.
Kadaster Facilitair Bedrijf
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
KPMG Staffing & Facility Services B.V
KPN
Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Ministerie v. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Nationale-Nederlanden
Nederlandse Gasunie N.V.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
NEN
NS Groep N.V.
Nuon Energy
Ordina Nederland BV
Pon Facilities B.V.
PricewaterhouseCoopers
ProRail
Provincie Utrecht
NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Rabobank Nederland
Radboud Universiteit Nijmegen
Randstadgroep Nederland
RDW
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
RoyalHaskoningDHV Nederland B.V.
Sanquin
Saxion
Siemens Nederland N.V.
Stedin Netbeheer BV
SVB (de Sociale Verzekeringsbank)
Tauw bv
Thales Nederland BV
TNO
TU Delft
TU Eindhoven
Univé Verzekeringen
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Tilburg
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden
Vereniging Eigen Huis
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen Universiteit
Waterleidingmaatschappij Limburg
Waternet
Zeelandia

Adviseurleden

Arrange Consultancy1
Colliers International1
FGB

Metri Group2
Twynstra Gudde1
VFM Facility Experts

Maincontractorleden

BAM Accomodatie Asset Management BV
DTZ Zadelhoff
Eurest Services B.V.1
Facilicom Solutions
HEYDAY Facility Management
Yask B.V.

1 NFC Index gecertificeerd voor kosten en serviceniveaus op FM-gebied
2 NFC Index gecertificeerd voor kosten en serviceniveaus op ICT-gebied