Leden

8 november 2002 ging NFC Index van start met de eerste 20 leden. Dit aantal is ondertussen uitgegroeid tot meer dan 300 leden. Deze zijn gerubriceerd naar bedrijven en overheden die de faciliteiten inzetten voor eigen gebruik (gebruikersleden), bedrijven die over faciliteiten adviseren (adviseurleden) en bedrijven die faciliteiten integraal aanbieden (maincontractorleden). Sinds januari 2018 is NFC Index onderdeel van FMN.

Gebruikersleden

Alle organisaties die vastgoed gebruiken/exploiteren kunnen lid worden. De leden brengen gedurende hun lidmaatschap jaarlijks hun facilitaire gegevens in (conform NEN-EN 15221). Deze gegevens worden gebruikt voor het berekenen van de NFC Index. Zij ontvangen in ruil daarvoor de benchmark (het vergelijk) met de BV Nederland.

De index wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de data van de aangesloten leden en op hoofdlijnen gepubliceerd. Leden ontvangen de kengetallen op gedetailleerd niveau (PDF) en/of kunnen de interactieve index invullen. De kengetallen en de interactieve index zijn voor eigen gebruik. Voor het adviseren van cliënten zijn er aanvullende modules voor adviseurs en maincontractors.

Soorten gebruikersleden

FMN kent 2 gebruikerslidmaatschappen met de module NFC Index (aanvullend op het FMN lidmaatschap):

Basislidmaatschap
De module basislidmaatschap stelt organisaties in staat zelfstandig (zonder begeleiding) te benchmarken. Dit kan met behulp van de kengetallen die zij kunnen downloaden of via de interactieve index, beide beschikbaar op het ledendeel. Voor de interactieve index brengen zij hun data via de website in. Hiertoe worden de facilitaire kosten conform de NEN-EN 15221 verzameld. Op basis van deze input kunnen de leden zich vergelijken met de BV Nederland (procentuele afwijkingen ten opzichte van de diverse kostensoorten) en de resultaten downloaden.

 

Premiumlidmaatschap

Leden met de module premiumlidmaatschap kiezen voor de mogelijkheid tot verdieping van het benchmarken onder begeleiding van een door NFC Index gecertificeerd adviseur (veelal gebeurt dit door kennis te delen in kringverband). Zij leveren hun data via de gecertificeerde adviseurs aan. Hiertoe worden de facilitaire kosten conform de NEN-EN 15221 verzameld. In dit proces kunnen ook de serviceniveaus ingevoerd worden. Op basis van deze data krijgen de leden verschillende soorten rapportages van de betreffende adviseur (kosten en kosten versus serviceniveaus) en kunnen in overleg verdere afspraken over verdieping gemaakt worden.

De data wordt tijdens het aanleveren gevalideerd door de betreffende door NFC Index gecertificeerde adviseur. Deze experts begeleiden het proces van invoeren en rapporteren.

Vaststellen soort lidmaatschap
Jaarlijks wordt vastgesteld welke leden gebruik zullen maken van validatie/begeleiding door adviseurs (veelal kringleden). De overige leden komen hiermee automatisch in de categorie basisleden.