NFC Index kring Demandmanagers

Geen vaste kring: bedrijven en instellingen die belangstelling hebben kunnen zich aansluiten. Enkele vaste deelnemers: DSM, Enexis, KPMG Staffing & Facility Services, NS Poort, Nuon Energy, Phillips en Shell.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Dave Venmans.

 

NFC Index kring Financiële instellingen

ABN AMRO Bank NV, Achmea Facilitair Bedrijf, AEGON, ING Facility Management, Nationale-Nederlanden, Rabobank Nederland en SNS Reaal.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Christa Otten.

 

NFC Index kring Gemeenten

Gemeente Amsterdam - DFM, gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum, Drechtsteden, gemeente Eindhoven, gemeente Haarlem, gemeente Groningen, gemeente Utrecht – FD en gemeente Rotterdam servicedienst.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Arne van Roessel.

 

NFC Index kring Hogescholen

Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Haagse Hogeschool,  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),Hanzehogeschool. Hogeschool INHOLLAND, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Amsterdam en Saxion.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Harold Swartjes.

 

NFC Index kring Universiteiten

Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Harold Swartjes.

 

NFC Index kring Rijksoverheid

Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Ruud Peters.

 

NFC Index kring Multibedrijven I

ANWB B.V., Boskalis, Heijmans Facilitair Bedrijf, NEN, Pon en Sanoma.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Erik de Jonge.

 

NFC Index kring Multibedrijven II

APG groep N.V., ASR Nederland, Friesland Campina, Randstadgroep Nederland en Siemens Nederland N.V..

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Annemarie Pots.

 

NFC Index kring Multibedrijven III

Dunea, Enexis, Gasunie, PWN en WML.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Bas Stam.

 

NFC Index kring Multibedrijven IV

Deloitte, EY, KPMG Staffing & Facility Services B.V., NS, Nuon Energy, RHK/DHV en PwC.

Contactpersoon namens NFC Index Bestuur: Dave Venmans.