IJkpunt

Kosten 2015 per student, verdeeld naar NEN 2748-rubrieken

De NFC Index® onderwijs wordt samengesteld in samenwerking met onze NFC-index adviseurs Colliers International Corporate Solutions (CICS) en Fier.fm en is gebaseerd op gegevens van 44 onderwijsinstellingen met een totaal aantal studenten van 819.060 en een totaal aantal studenten van 803.688 en een totaal oppervlakte van 7.681.313 vierkante meter bvo.

Fier.fm benchmarkt jaarlijks een groot aantal mbo- en hbo-instellingen op het gebied van facilitaire kosten, kwaliteit, klanttevredenheid en trends met de NEN 2748 als basis. Colliers International Corporate Solutions (CICS) is verantwoordelijk voor het benchmarkonderzoek van de universiteiten en de grootste hogescholen.

De index wordt berekend door de data van drie typen onderwijsinstellingen (regionale/ agrarische opleidingscentra (ROC/AOC), hoger onderwijs (hbo) en universiteiten (wo) bijeen te brengen, waardoor een ijkpunt gerealiseerd kan worden voor de rubrieken 1, 2 en 5 van de NEN 2748. Hierbij worden per soort onderwijsinstelling (ROC/AOC, hbo en wo) mediaanberekeningen gemaakt van de kosten per student van de verschillende activiteiten van de NEN 2748. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde van deze mediaanberekeningen vastgesteld.

NFC Index® onderwijs 2015

In oktober 2016 presenteerden we onze zesde NFC Index®ONDERWIJS.
NFC Index®ONDERWIJS 2015 is 1.641 euro per student per jaar, inclusief btw, voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management. In 2015 stegen de facilitaire kosten per student met 2,7 procent ten opzichte van die in 2014.

Mediane kosten per student 2015, verdeeld naar de hoofdactiviteiten van de NEN 2748

NFC Index®ONDERWIJS 2015 = is € 189 per m2 bvo per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2015 stegen de facilitaire kosten per student met 2,7 procent ten opzichte van die in 2014.

Trend

Sinds 2010 laat de index een stijgende trend zien. Ook dit jaar blijft de stijging intact en qua stijgingspercentage constant (2,7% ten opzichte van 2014). Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door de stijging van het (gemiddeld) aantal vierkante meters per student (1,8%), anderzijds door de toename van de kosten van de rubrieken Huisvesting en Diensten en middelen en Facility Management.

De stijging van het aantal vierkante meters per student (1,8%) is een gemiddelde van de verschillende onderwijssectoren.
Onderliggend zien wij verschillen:

  •  Wo kent een toename van het aantal studenten bij een gelijkblijvende omvang van de instellingen. Hierdoor daalt de beschikbare hoeveelheid meters per student. Dit heeft een neerwaarts effect op de kosten per student.
  •  Bij het hbo zien wij het aantal studenten dalen. De daling van de beschikbare hoeveelheid meters blijft hierbij achter waardoor het aantal meters per student toeneemt en de kosten per student een stijging laten zien.
  •  Het mbo kent een afname van het aantal studenten en een procentueel kleinere afname in de beschikbare meters.Hierdoor zien wij een toename in het aantal meters per student en daarmee stijgende kosten per student.

De stijgingen van de onderliggende rubrieken Huisvesting (1,9%), Diensten en Middelen (4,8%) en Facility Managent (1%) laten onderliggend verschillende bewegingen zien. De kosten voor Diensten en Middelen stijgen echter in
iedere sector.

Huisvesting blijft met 65% van de kosten per student een groot deel van de totale kosten uitmaken. Diensten en middelen komt op de tweede plaats met 31% van de totale facilitaire kosten, gevolgd door Facility Management met 4%. De onderlinge verhoudingen zijn ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven.

 

Klik hier om het volledige jaarbericht in PDF te downloaden