NFC Jaarbericht Kantoren 2015
NFC Jaarbericht Kantoren 2015

NFC Jaarbericht Kantoren 2015

De dalende trend van de afgelopen jaren is in 2015 doorbroken. Dit blijkt uit de stijging van de mediane werkplekkosten met 2%. Deze stijgen daarmee naar € 8.959,- per werkplek. Dit is voor een deel toe te schrijven aan een onderliggende verschuiving van eigendomspanden naar relatief duurdere huurpanden. Hieraan gerelateerd is een sterke toename van de kosten van het inbouwpakket waarneembaar. Investeringen zijn benodigd om meer gebruikers binnen de panden te kunnen faciliteren (werkplekconcepten).

Klik hier om het volledige jaarbericht in PDF te downloaden