Europese norm

Dit jaar worden de facilitaire kosten voor de derde maal gepubliceerd conform de Europese norm EN 15221. Na definitieve vaststelling van de NEN-EN 15221 is deze norm door NFC Index (in samenwerking met haar adviseurs) uitlegbaar, toepasbaar en beschikbaar gemaakt voor gebruik in Nederland door alle leden van NFC Index middels de vragenlijsten van de benchmark. Voor meer informatie over de gebruikte normen verwijzen we naar de pagina over normalisatie.

Nieuwe ratio: kosten per m2

Vanaf 2017 hanteert NFC Index voor haar Index Kantoren de ratio kosten per m2 vvo. Om organisaties in staat te stellen de werkplekkosten te berekenen, blijft zij inzicht geven in de vierkante meters per (arbo)werkplek.

Mediane werkplekkosten 2016

NFC Index® kantoren 2016

Op 13 juni 2017 presenteert NFC Index Coöperatie haar 14e NFC Index®kantoren.
NFC Index®kantoren, 2016 = € 461 per m2 vvo per jaar, exclusief btw.
In 2016 stegen de facilitaire kosten met 1,8% ten opzichte van die in 2015.
In 2016 bleef het vloeroppervlak per werkplek gelijk aan 19,8 m² vvo.
Het aantal werkplekken per fte daalt met 3% van 0,97 naar 0,94 werkplek per fte.

Het gemiddelde serviceniveau van Gebouw en Infrastructuur en Mens en Organisatie, conform de NEN-EN 15221, bedraagt respectievelijk 3,2 en 2,7 op een schaal van 1 tot 5.

De stijgende trend zet door

De kosten per vierkante meter stijgen in 2016 met 1,8% naar € 461. Ook de geboden serviceniveaus voor Gebouw en Infrastructuur en voor Mens en Organisatie laten in 2016 een stijging zien.

Onderliggend

De kosten voor het gebouw dalen. In grote delen van het land is nog steeds sprake van een huurdersmarkt. Daarnaast wordt er duidelijk weer structureel geïnvesteerd in het onderhoud van eigendomspanden, het inbouwpakket en het meubilair. Ook de schoonmaakkosten stijgen. De kosten voor Mens en Organisatie laten dit jaar een grote stijging zien. Deze wordt met name veroorzaakt door de kosten van Document Management (post/pakketten en archief). De mediane kosten voor ICT zijn in 2016 licht gedaald. De trend stabiliseert zich. Oorzaak is onder andere de vercloudisering van de werkplek (hardware wordt software). De kosten voor Strategisch-, Tactisch Facility Management en Horizontale (centrale) functies stijgen dit jaar sterk met name door de kosten voor management en servicedesk.

 

Ontwikkeling mediane kosten in euro's per werkplek

 

Klik hier om het complete jaarbericht in pdf te downloaden