Europese norm

Dit jaar worden de facilitaire kosten voor de derde maal gepubliceerd conform de Europese norm EN 15221. Na definitieve vaststelling van de NEN-EN 15221 is deze norm door NFC Index (in samenwerking met haar adviseurs) uitlegbaar, toepasbaar en beschikbaar gemaakt voor gebruik in Nederland door alle leden van NFC Index middels de vragenlijsten van de benchmark. Voor meer informatie over de gebruikte normen verwijzen we naar de pagina over normalisatie.

Mediane werkplekkosten 2015

NFC Index® kantoren 2015

In 2015 bedroegen de mediane kosten per kantoorwerkplek € 8.959 excl. btw.
De mediane kosten per fte bedroegen € 8.601 excl. btw.
In 2015 stegen de facilitaire kosten met 2% ten opzichte van die in 2014.
In 2015 bleef het vloeroppervlak per werkplek gelijk: 19,8 m² vvo.
Het gemiddelde serviceniveau over Strategisch Facility Management, Gebouw en Infrastructuur, Mens en Organisatie en Horizontale functies conform de NEN-EN 15221 bedroegen respectievelijk 1,9; 2,9; 2,4 en 1,9 op een schaal van 1 tot 5.

De dalende trend doorbroken

Dit jaar zien wij voor het eerst weer een toename van de werkplekkosten. Een stijging met 2%. Organisaties lijken steeds meer te kiezen voor een hoogwaardige kantooromgeving. Deze kunnen intensiever worden gebruikt door het investeren in de werkplekomgeving. Het delen van de werkplek en het ontmoeten van collega’s wordt steeds beter gefaciliteerd.
We zien dan ook dat het aantal werplekken per fte op 0,96 uitkomt. Dit betekent voor het eerst in jaren dat er in de panden minder werkplekken zijn dan fte’s.

Gebouw en Infrastructuur

De mediane kosten zijn ten opzichte van 2014 met 5,5% gestegen. De grootste stijging zien wij bij het gebouw. Hieraan gerelateerd is een sterke toename van de kosten van het inbouwpakket waarneembaar. Investeringen zijn benodigd om meer gebruikers binnen de panden te faciliteren (werkplekconcepten). Deze stijgingen worden voor een deel gecompenseerd door lagere kosten voor planmatig installatieonderhoud en voor energie en afval.

Mens en Organisatie

Wij zien een geringe stijging met 0,4%. Met name bij Hospitality zien wij toenemende aandacht voor Receptie, Restaurant en Automaten en Banqueting. Het gastvrij ontvangen van bezoekers en het in eigen huis (laten) faciliteren van evenementen zien wij in de cijfers terug. Opmerkelijk is de substantiële daling van de kosten voor Post, ingegeven door de verdergaande digitalisering.

ICT

De mediane kosten zijn met 2,2% gedaald. Servicedesk, Werkplekbeheer en Telematica zijn de sterkste dalers, onder andere door een toenemend gebruik van Self Service Portals voor de Servicedesk en vercloudisering van de werkplek. ICT Management & Advies is wederom gestegen: meer aandacht voor klanten vanuit een tactisch en strategisch managementperspectief.

Strategisch Facility Management en Horizontale functies

De kosten per werkplek voor Strategisch Facility Management dalen met 9,7% en de post Horizontale functies daalt met 8,3%. De focus op het besparen van (overhead)kosten is nog steeds merkbaar.

Ontwikkeling mediane kosten in euro's per werkplek

 

Klik hier om het complete jaarbericht in PDF te downloaden.