De Index wordt gepubliceerd conform de Europese norm EN 15221. Na definitieve vaststelling van deze norm is deze door door NFC Index (in samenwerking met haar adviseurs) uitlegbaar, toepasbaar en beschikbaar gemaakt voor gebruik in Nederland middels de vragenlijsten van de benchmark. Voor meer informatie over de gebruikte normen verwijzen we naar de pagina over normalisatie.

2019

In 2019 blijven de kosten per vierkante meter (vvo) vrijwel gelijk aan die van 2018. € 490,30,- exclusief btw. Het gemiddelde serviceniveau, gemeten over de dienstverlening bij Gebouw en Infrastructuur en Mens en Organisatie, bedraagt respectievelijk 5,9 en 5,7 op een schaal van 1 tot 10.

De kosten voor Gebouw & Infrastructuur laten over het geheel een lichte daling laten zien. Onderliggend zien we met name lagere kosten voor Accommodatie en hogere kosten voor Tactisch Management en Schoonmaak.

De kosten voor Mens en Organisatie dalen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een grote daling van de kosten van Document Management. De kosten voor Tactisch Management en Restaurant en Automaten laten een stijging zien.

De ICT-kosten laten eveneens een stijging zien. Binnen deze kostensoorten zien we met name hogere kosten voor de ICT Service Desk naast een toenemende implementatie van de cloudwerkplek. Dit zorgt voor hogere kosten voor Werkplekbeheer en lagere kosten op Centrale & Gedistribueerde Diensten.

Er is een duidelijke toename zichtbaar in de kosten voor Strategisch Management en Horizontale functies die met name wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Duurzaamheid, Kwaliteit, FM Service Desk en Inkoop.

2019 in cijfers

NFC Index® Kantoren 2019 = € 490,30,- per m² vvo, exclusief btw.
In 2019 bleven de facilitaire kosten vrijwel gelijk aan die van 2018.
In 2019 steeg het vloeroppervlak per werkplek met 1,5% naar 20,1 m² vvo.

Ratio: kosten per m2

Vanaf 2017 hanteert NFC Index voor haar Index Kantoren de ratio kosten per m2 vvo. Om organisaties in staat te stellen de werkplekkosten te berekenen, blijft zij inzicht geven in de vierkante meters per (arbo)werkplek.

 

 

Klik hier om het volledige jaarbericht in PDF te downloaden