Kengetallen

Jaarlijks publiceert NFC Index haar jaarberichten voor de Kantoren (en periodiek voor het Onderwijs). Deze indices worden berekend met behulp van de NEN-EN 15221 (Kantoren) en de NEN 2748 (Onderwijs). In de publicaties worden de kengetallen op het hoogste niveau gebruikt om de trend over de jaren te duiden.

Leden kunnen op het ledendeel de onderliggende niveaus van de kengetallen downloaden. Onderstaand als voorbeeld de verdieping van het deel Vastgoed & Infrastructuur (volgens NEN-EN 15221).

Interactieve Index

Naast het downloaden van de kengetallen kunnen leden zelf hun facilitaire kosten invullen in de interactieve index. Deze is opgebouwd volgens de NEN EN 15221. Deze index vergelijkt de eigen kosten met de index Kantoren en geeft per kostensoort de procentuele afwijking ten opzichte van de Index van het laatste jaar.