Algemeen

NFC Index coöperatie u.a. (Kamer van Koophandel 27247773), hierna te noemen NFC Index, verleent u hierbij toegang tot nfcindex.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door NFC Index en derden zijn aangeleverd. NFC Index behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op nfcindex.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van NFC Index.

Beperkte aansprakelijkheid

De op nfcindex.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NFC Index.
In het bijzonder zijn alle prijzen op nfcindex.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NFC Index en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NFC Index, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.