Algemeen

FMN (Kamer van Koophandel 40240640), verleent u hierbij toegang tot nfcindex.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die voor het samenstellen van de NFC Index door haar leden en derden zijn aangeleverd. FMN / NFC Index behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op nfcindex.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op nfcindex.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FMN.
In het bijzonder zijn alle prijzen op nfcindex.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FMN en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FMN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.