In 2015 bedroegen de facilitaire kosten per student 1.641 euro inclusief btw voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management. In 2015 stegen de facilitaire kosten per student met 2,7 procent ten opzichte van die in 2014.

De facilitaire kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) bedroegen in 2015 189 euro per jaar inclusief btw voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management. In 2015 stegen de facilitaire kosten per vierkante meter bvo met 3,6 procent ten opzichte van die in 2014.
Het volledige jaarbericht onderwijs, met onder andere ook een visie op de trendontwikkeling van de afgelopen jaren, is in pdf-formaat te downloaden op de pagina Kengetallen - Onderwijs.