Trend

De NFC Index laat zien dat de kosten per m² redelijk stabiel zijn de afgelopen jaren. De gemiddelde stijging in het aantal studenten binnen het WO wordt gecompenseerd door een afname van het (gem) vloeroppervlak per student. Daarnaast zien we een daling van het gemiddeld aantal studenten in het HBO.

NFC Index® Onderwijs 2018 = € 210,- per m² BVO, inclusief btw.
In 2018 stegen de facilitaire kosten met 0,7 procent ten opzichte van die in 2016.
Het gemiddelde vloeroppervlak per student daalde in 2018 naar 9,1 m² BVO.

Meer relevantie door nieuwe methode

Vanaf dit jaar wordt de index berekend met behulp van data uit het HBO en WO (en niet meer uit het MBO). De sectoren HBO en WO zijn beter vergelijkbaar waardoor de index meer relevantie krijgt. Voor het vergelijk met de afgelopen jaren is de trend vanaf 2014 op deze nieuwe? manier zichtbaar gemaakt.

Samenwerking met Arrange Consultancy en Colliers International

De NFC Index® Onderwijs wordt samengesteld in samenwerking met NFC Index-adviseurs Arrange Consultancy en Colliers International Corporate Solutions (CICS) en is gebaseerd op gegevens van 30 onderwijsinstellingen (HBO en WO) met een totaal aantal studenten van 637.274 en een totaal oppervlakte van 5.826.786 m² BVO.

Methode

De index wordt samengesteld met behulp van rubricering volgens de NEN 2748. Hierbij wordt per NEN- activiteit van alle waarnemingen het gemiddelde berekend en opgeteld naar de drie rubriek-niveaus.

 

Klik hier voor het Jaarbericht