De stijgende trend vlakt af

De kengetallen van NFC Index geven inzicht in de ontwikkeling van de facilitaire kosten. In 2018 stijgen de kosten per vierkante meter (vvo) met 2,1% naar € 490,- exclusief btw. Het gemiddelde serviceniveau, gemeten over de dienstverlening bij Gebouw & Infrastructuur en Mens en Organisatie, bedraagt respectievelijk 6,0 en 5,9 op een schaal van 1 tot 10.

De kosten voor Gebouw & Infrastructuur laten over het geheel een lichte daling zien. Onderliggend zien we met name lagere kosten voor Accommodatie en hogere kosten voor Tactisch Management en Schoonmaak.

De kosten voor Mens en Organisatie dalen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een grote daling van de kosten van Document Management. De kosten voor Tactisch Management en Restaurant en Automaten laten een stijging zien.

De ICT-kosten laten eveneens een stijging zien. Binnen deze kostensoorten zien we met name hogere kosten voor de ICT Service Desk naast een toenemende implementatie van de cloudwerkplek. Dit zorgt voor hogere kosten voor Werkplekbeheer en lagere kosten op Centrale & Gedistribueerde Diensten.

Er is een duidelijke toename zichtbaar in de kosten voor Strategisch Management en Horizontale functies die met name wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Duurzaamheid, Kwaliteit, FM Service Desk en Inkoop.

2019 in cijfers

NFC Index® Kantoren 2019 = € 490,30 per m² vvo, exclusief btw.
In 2019 bleven de facilitaire kosten vrijwel gelijk aan die van 2018.
In 2019 steeg het vloeroppervlak per werkplek met 1,5% naar 20,1 m² vvo.

Realisatiecijfers 2020

De cijfers over 2019 zijn vanuit retroperspectief van belang. Echter, de COVID-19- pandemie zal van invloed zijn op de realisatiecijfers over 2020. Dit zorgt ervoor dat de kengetallen over 2019 niet zonder meer als voorspellende waarde gebruikt kunnen worden. 

Medewerkers zullen de komende jaren mogelijk meer vanuit huis werken en nieuwe manieren van ontmoeten zoeken. Denk hierbij ook aan de meetings die nu op grote schaal online plaatsvinden. Bij deze veranderingen hoort ook een ander gebruik van de IT-middelen. Meer hierover is te lezen op Het Nieuwe Normaal vraagt nieuwe IT 

 

Klik hier om het volledige jaarbericht in PDF te downloaden