De stijgende trend zet door

De kosten per vierkante meter stijgen in 2017 met 2,8% naar € 480 exclusief btw. Het gemiddelde serviceniveau over Gebouw en Infrastructuur en Mens en Organisatie bedraagt respectievelijk 3,0 en 2,8 op een schaal van 1 tot 5.

Onderliggend

De kosten voor Gebouw en Infrastructuur laten op alle onderdelen een stijging op zien. Vooral een toename van de kosten voor het parkeren, de schoonmaak en de werkplekomgeving, deze laatste ingegeven door andere werkwijzen zoals agile werken en een diversiteit aan werkconcepten.
De kosten voor Mens en Organisatie laten een wisselend beeld zien. Bij Hospitality een stijging voor de kosten op Receptie, Restaurant & Automaten. Voor Logistiek een daling veroorzaakt door een sterke afname van de kosten op documentmanagement. De kosten voor beveiliging nemen opnieuw licht toe, een stijging die sinds 2015 waarneembaar is.
De ICT-kosten per vierkante meter laten een daling zien. Belangrijke elementen hierin zijn de daling van de kosten van de service desk, de centrale en gedistribueerde diensten en telematica.
De kosten per vierkante meter voor Strategisch Facility Management en Horizontale (centrale) functies stijgen dit jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van de kosten voor management, inkoop en de service desk.

2017 in cijfers

Op 8 juni 2018 presenteert FMN de 15e NFC Index®kantoren.
NFC Index®kantoren, 2017 = € 480 per m2 vvo per jaar, exclusief btw.
In 2017 stegen de facilitaire kosten met 2,8% ten opzichte van die in 2016.
In 2017 steeg het vloeroppervlak per werkplek naar 20,7 m² vvo. 

Klik hier om het complete jaarbericht in pdf te openen