NFC Index publiceert jaarlijks de facilitaire kosten per werkplek conform de Europese norm EN 15221. De dalende trend van de afgelopen jaren is in 2015 doorbroken. Dit blijkt uit de stijging van de mediane werkplekkosten met 2%. Deze stijgen daarmee naar € 8.959,- per werkplek. Dit is voor een deel toe te schrijven aan een onderliggende verschuiving van eigendomspanden naar relatief duurdere huurpanden. Hieraan gerelateerd is een sterke toename van de kosten van het inbouwpakket waarneembaar. Investeringen zijn benodigd om meer gebruikers binnen de panden te kunnen faciliteren (werkplekconcepten).

Meer fte’s per werkplek


Organisaties kiezen weer voor een hoogwaardige kantooromgeving. Bij een gelijkblijvende mediaan van het aantal m2 vvo per werkplek zijn er in de panden voor het eerst minder werkplekken dan fte’s. Deze kunnen intensiever worden gebruikt door gedane investeringen in de werkplekomgeving. Het delen van de werkplek en het ontmoeten van collega’s wordt steeds beter gefaciliteerd. De nieuwe ratio van het aantal werplekken per fte is hiermee voor het eerst onder de 1,00 gekomen.

Verdere daling ICT-kosten


De mediane kosten voor ICT zijn ook dit jaar weer gedaald. Onder andere door een toenemend gebruik van Self Service Portals en een vercloudisering van de werkplek. Steeds meer leveranciers leveren de werkplek als standaarddienst. De werknemer krijgt via de browser op verschillende devices toegang tot de data en applicaties die hij of zij nodig heeft. Bij de inrichting van de werkplek wordt hier in toenemende mate aandacht aan gegeven.

2015 in cijfers


Op 8 juni op de PROVADA presenteert NFC Index Coöperatie haar 13e NFC Index®kantoren.
NFC Index®kantoren, 2015 = € 8.959 per werkplek per jaar, exclusief btw en € 8.601 per fte per jaar.
De NFC Index®kantoren, 2015 = 78.
In 2015 stegen de facilitaire kosten met 2% ten opzichte van die in 2014.
In 2015 bleef het vloeroppervlak per werkplek gelijk aan 19,8 m² vvo.
NFC Index publiceert sinds vijf jaar, in de maand september, ook de index voor onderwijsgebouwen.

Klik hier om het complete jaarbericht in PDF te downloaden.