De Facilitaire Benchmark Awards 2019 werden 31 oktober uitgereikt tijdens Benchmark XL, het grootste jaarlijkse benchmarkevenement van Nederland. Ruim 130 professionals uit het facilitaire vakgebied kwamen dit jaar bij elkaar in het TOBACCO Theater in Amsterdam om kennis te delen.

Beste Integrale Prestatie

De award voor ‘Beste Integrale Prestatie’ is voor de organisatie die zowel een efficiënt ruimtegebruik laat zien, als over de gehele linie een passend kostenniveau bij de geleverde kwaliteit heeft. Verzekeringsmaatschappij a.s.r. won voor het derde jaar op rij de Facilitaire Benchmark Award in deze categorie. De jury constateert dat
het zeer hoge servicelevel van de afgelopen jaren gehandhaafd blijft. Vanuit dat hoge servicelevel isa.s.r. continu bezig met het zo effectief mogelijk inzetten van beschikbare middelen. Het effect van het langetermijnbeleid dat a.s.r. heeft ingezet op huisvesting en energie is duidelijk zichtbaar. Hierdoor vallen kostenniveaus voor veel activiteiten niet alleen ruim onder het marktgemiddelde, maar zelfs onder de bandbreedte die de Nederlandse markt aangeeft.

Paul Hartenberg, manager huisvesting van a.s.r. is blij verrast: “Eerste worden is makkelijker dan eerste blijven. Toch lukt a.s.r. dat voor de derde keer op rij. Dit hebben we gedaan door te blijven investeren in oplossingen die gericht zijn op het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en het realiseren van besparingen. We zijn trots dat we hierin weer zijn geslaagd en dat deze award onze behaalde resultaten onderstreept.

Ook genomineerd in deze categorie waren Gemeente Groningen en HAN University of Applied Sciences.

Meest verbeterde Prestatie

Bij deze categorie ‘Meest Verbeterde Prestatie’ wordt er gekeken naar welke organisatie zich ten opzichte van het voorgaande benchmarkjaar het meest verbeterd heeft en daarbij wel de kwaliteit heeft kunnen vasthouden. Accountants- en advieskantoor KPMG is de winnaar in deze categorie. KPMG is continu bezig met innoveren waarbij zij let op zowel kwaliteit als kosten. Zo kijkt KPMG hoe bestaande voorzieningen in het pand extra kunnen worden benut, zoals sensoren uit bestaande apparatuur gebruiken om aanwezigheid te meten. Een belangrijke keuze die KPMG heeft gemaakt, is het weer in eigen beheer nemen van onderhoud. Dit heeft duidelijke effect gehad op de kosten; deze behoren nu in relatie tot de kwaliteit tot de laagste in de markt. Ook het slim omgaan met huisvesting heeft bijgedragen aan het winnen van de award door KPMG. Zo zijn ‘te grote dure kantoren’ afgestoten en kleinere panden teruggehuurd. Ook deze organisatie laat zien dat benchmarken niet alleen over kostenbesparingen gaat maar het effectief inzetten van middelen.

Ook Richard Boering, Service Manager Staffing & Facility Services van KPMG is trots: "Binnen KPMG zijn wij er in geslaagd om op een aantal facilitaire zaken een ander beleid toe te passen en zijn we in staat geweest om een verlaging door te voeren in de vaste kosten. Aanpassing van meubilair, afstoten van vierkante meters en het insourcen van het technisch beheer en onderhoud zijn daarbij de belangrijkste componenten geweest. Dat deze aanpassingen hebben geresulteerd in een eerste prijs voor best verbeterde prestatie maakt ons dan ook ontzettend trots. Dit is een mooie kroon op ons facilitaire werk!".

In deze categorie waren FrieslandCampina en Tilburg University de andere genomineerde organisaties.