Gecertificeerde Adviseurs

Dit zijn bureaus met ruime ervaring op het gebied van facility management en het leveren van advies. Zij zijn door NFC Index gecertificeerd voor facility management of ICT op het gebied van kosten en serviceniveaus. Dit betekent dat zij aantoonbare ervaring hebben in het collectie- en rapportageproces met gebruikmaking van de juiste methoden en technieken.

Gebruikersleden met een premiumlidmaatschap leveren data over hun facilitaire kosten en niveaus van service veelal in kringverband. Deze data wordt door gecertificeerde adviseursleden gevalideerd.

Certificering

Adviseurs ontvangen een certificering wanneer zij door het bestuur van NFC Index erkend zijn. Dit gebeurt op advies van een Auditteam.
Zij moeten aantoonbare ervaring hebben in een aantal benchmarkprojecten in de afgelopen twee jaar alvorens gecertificeerd te kunnen worden. Bedoelde benchmarkprojecten moeten gebaseerd zijn op de normen NEN 2748 of NEN-EN 15221.
Indien een adviseur nog niet voldoet aan deze criteria kan deze bij de uitvoering van een opdracht tot een NFC Benchmark-onderzoek voor een NFC Kring zich laten superviseren door een gecertificeerd NFC adviseurslid.

Lees hier de uitgebreide notitie over certificering.

Overzicht

Een overzicht van de diverse gecertificeerde adviseursleden treft u hieronder. De adviseurs Colliers International Corporate Solutions, Fier.fm, METRI en Twynstra Gudde leveren tevens een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van de verschillende Indices. Colliers International Corporate Solutions, METRI, Twynstra Gudde voor de Index Kantoren, Colliers International Corporate Solutions en Fier.fm voor de Index Onderwijs.

Adviseurs

Dit zijn bureaus met ruime ervaring op het gebied van facility management en het leveren van advies. Zij zijn door NFC Index niet gecertificeerd voor het begeleiden van het datacollectie- en rapportageproces. Wel kunnen en mogen zij gebruikmaken van de kengetallen van de NFC Index voor het verder adviseren van hun cliënten.