Certificering

Adviseurs ontvangen een certificering wanneer zij door het bestuur van FMN erkend zijn. Dit gebeurt op advies van de manager Data en Kengetallen.
Zij moeten aantoonbare ervaring hebben in een aantal benchmarkprojecten in de afgelopen twee jaar alvorens gecertificeerd te kunnen worden. Bedoelde benchmarkprojecten moeten gebaseerd zijn op de normen NEN 2748 of NEN-EN 15221.

Lees hier de uitgebreide notitie over certificering.

Overzicht

Een overzicht van de diverse gecertificeerde adviseursleden treft u hieronder. De adviseurs Colliers International Corporate Solutions, METRI en Twynstra Gudde leveren tevens een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van de Index Kantoren. De adviseurs Colliers International Corporate Solutions en Arrange Consultancy leveren een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van de Index Onderwijs.

 Adviseurs

Dit zijn bureaus met ruime ervaring op het gebied van facility management en het leveren van advies. Zij zijn door NFC Index niet gecertificeerd voor het begeleiden van het datacollectie- en rapportageproces. Wel kunnen en mogen zij gebruikmaken van de kengetallen van de NFC Index voor het adviseren van hun cliënten.