article

ZESDE NFC INDEX ONDERWIJS GEPRESENTEERD VOOR INZICHT IN DE KOSTEN PER STUDENT

De NFC Index®onderwijs geeft inzicht in de mediane facilitaire kosten per student en per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) in het onderwijs. In de index zijn de kosten voor Huisvesting,...

> LEES VERDER
article

NFC INDEX KANTOREN 2015: DE INDEX VERLAAT DE DALENDE TREND

Gepresenteerd door NFC Index op de beurs Provada op 8 juni 2016: De dalende trend van de afgelopen jaren is in 2015 doorbroken. Dit blijkt uit de stijging van de mediane werkplekkosten met 2%. Deze...

> LEES VERDER

Publicatie NFC Index Kantoren 2016

13-06-2017

De NFC Index®Kantoren 2016 wordt gepubliceerd op 13 juni 2017. Leden ontvangen het Jaarbericht hard copy en/of kunnen dit eventueel samen met onderliggende kengetallen downloaden via het ledendeel. Niet leden kunnen het Jaarbericht downloaden via deze site. 

ALV NFC Index

22-06-2017

De locatie van de Algemene Ledenvergadering wordt later bekend gemaakt.